Harmony is a wonderful thing, but not nearly as powerful as awareness.

Procesbegeleiding in je organisatie

Binnen een organisatie, team of vereniging is de diversiteit aan ervaringen, wijsheden en achtergronden vaak enorm. Vaak wordt dat als belemmerend ervaren (zeker in een zoektocht naar antwoorden), maar hoe zorg je nu dat je daar als collectief juist je voordeel mee kan doen? Hoe zorg je dat iedereen zich gezien, gehoord en betrokken voelt én gedraagt?

Met alle ervaringen die ik de voorbije jaren verzameld heb met een hele grote diversiteit aan mensen en groepen help ik je graag ontdekken hoe en waar de meerwaarde voor jullie (als collectief) te vinden is.
Met behulp van o.a. Deep Democracy tools maken we samen zichtbaar wat voorheen niet gezien werd, zorgen we dat iedere stem zich gewaardeerd voelt en dat betrokkenheid ook écht getoond wordt.

Je kunt bijvoorbeeld denken aan:

  • ondersteuning en begeleiding bij ontwikkeltrajecten 
  • interventies bij conflicten of spanningen
  • begeleiden van teamdagen
  • begeleiden van inspraaktrajecten
  • zowel kortere als langere trajecten

Belangrijke voorwaarden zijn respect voor het individu en ruimte voor eenieder om zichzelf te mogen en kunnen zijn. Dat alles in een veilige omgeving om van daaruit krachtige inzichten op te bouwen en concrete stappen vooruit te zetten.

Ik vertel je graag wat ik hierin voor jou en je organisatie kan betekenen!