The challenge is not to be perfect, it is to be whole.

Procesbegeleiding in je organisatie

Ontwikkel- en veranderprocessen vragen wel iets meer dan enkel een schakelaar om kunnen zetten. Als je een duurzame verandering nastreeft heb je écht die cesuur nodig, tussentijd. Een tijd van vertragen, uitzoomen en niet weten. Nieuwsgierigheid faciliteren.
Dát proces begeleid ik met alle kennis en ervaring die ik de voorbije jaren verzameld heb in het werken met een hele grote diversiteit aan mensen en groepen.

Binnen een organisatie is de diversiteit aan ervaringen, wijsheden en achtergronden vaak ook enorm groot. Vaak wordt dat als belemmerend ervaren (zeker in een zoektocht naar antwoorden), maar hoe zorg je nu dat je daar als collectief juist je voordeel mee kan doen? Hoe zorg je dat iedereen zich gezien, gehoord en betrokken voelt en tegelijkertijd functioneel bijdraagt aan de collectieve doelen?

Leiderschap speelt daar logischerwijs een belangrijke rol in. Hoe wordt je dat stabiele, veilige baken voor jouw organisatie? Hoe vind je de balans tussen leidinggeven en -nemen? Hoe stimuleer je vanuit veiligheid (caring) het nemen van risico’s en prestaties leveren (daring)?

Ik help je ontdekken hoe en waar de meerwaarde als collectief te vinden is, hoe dat potentieel ontsloten kan worden én wat dat vraagt van (secure base) leiderschap.

Ik vertel je graag wat ik hierin voor jou en je organisatie kan betekenen!