Trees for all

Cesuur Coaching trees for all

Respect, empathie en duurzame betrokkenheid zijn drie belangrijke waardes binnen Cesuur Coaching. Ook daarbuiten geef ik invulling aan deze waardes, onder andere door donateur te zijn van Trees for All.

Immers, ik vind dat je ook als ondernemer je maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen hebt.
Zoals ook met coaching het geval is, geldt namelijk op dit vlak net zo goed; vele kleine stapjes hebben uiteindelijk samen een grote positieve impact.

Cesuur Coaching is donateur van Trees for All.
Trees for All bestaat al ruim 20 jaar en is een CBF erkende stichting die bomen voor het leven plant. Het planten van bomen is een belangrijke sleutel in het bestrijden van de actuele CO2 problematieken.

Trees for All plant bomen in Nederland én in het buitenland om de desastreuze gevolgen van globale ontbossing te compenseren.
Voor meer informatie verwijs ik je graag naar de website van Trees for All.

Ieder coachtraject dat Cesuur Coaching mag begeleiden draagt bij aan een stukje van de mogelijke oplossing door 2 bomen te doneren (1 in binnen- en 1 in buitenland).
Een klein maar ook belangrijk gebaar naar de toekomst!